Bilgisayar Destekli Eğitim

timthumb.php

“Öncelikle teknoloji nedir ?”sorusunun cevabından ve eğitim ile ilişkisinden bahsedelim.Hepimizin bildiği gibi  çağdaşlığın genel simgesi teknolojidir.Teknoloji günlük yaşantımızı ve ihtiyaçlarımızı daha kolay karşılamamıza yardımcı olur.Bundan dolayı teknolojiye ayak uydurmuş ve teknolojik gelişimlerini tamamlamış toplumların yaşam ve düzeyi gelişmiş olduğu gözlenmektedir.Teknolojik gelişmelerinde eğitim kurumlarına taşınarak daha aydın ve daha kültürlü gençler yetişmesi sağlanmalıdır.

Birçok öğretim ve yöntem ve tekniğin var olduğunu biliyoruz.Peki öğretmen merkezli yöntem mi yoksa öğrenci merkezli yöntem yani düşünen,üreten,eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş,bilimsel ve teknolojik okuryazar bireyler mi yetiştirmek gereklidir?

bilgisayar_destekli_egitime_ilgi_3_yilda_ikiye_katlandi_h65063Geçmiş zaman içinde kitap,defter,kara tahta,tebeşir gibi teknolojiler kullanılırken günümüzde bu teknolojilerinin yerini internet,bilgisayar,tabletler,projeksiyon cihazları gibi teknolojik aletlerin yer aldığı gözükmektedir.

1980 yıllarından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlayan eğitim teknolojilerinin verimli ve yerinde kullanabilmek için bazı hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.

 1. Öğrenme ve öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek.
 2. Eğitim hizmetlerini büyük kitlelere kadar ulaştırmak.
 3. Bireysel eğitimin gerçekleşmesine olanak sağlamak.
 4. Eğitim ihtiyaçlarını ve olanaklarını tespit etmek.
 5. Eğitim kurumlarında uygulama alanları oluşturarak, öğretim programlarını sürekli hale getirmek.
 6. Çevre faktörlerinin olumsuzluklarını kaldırarak uygun hale getirmek ve kontrol etmek.
 7. Eğitim programlarını öğrenci yeteneklerine göre geliştirmek ve uyarlamak.

Bilgisayarların kullanım amaçlarına baktığımızda sosyal gerçeklik,mesleki gerçeklik, pedagolojik gerçeklik gibi maddeler görünmektedir.Bilgisayarların eğitime bazı etkileri vardır. Bunlar öğrenci ve öğretmen rolleri,Öğrenme-öğretme yöntemleri,yönetim biçimi ve bilgi edinme yollarını değiştirmektedir.

RRRRRRRRRRRRRRR201297

 

 

 

Öğrencinin değişen rolü

 1. Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme
 2. Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme
 3. Problem çözebilme
 4. Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme
 5. İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilir.

Öğretmenin değişen rolü ise

 1. Teknoloji okur-yazarı olma
 2. Derslerinde teknoloji kullanabilme
 3. Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme
 4. Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma
 5. Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurmadır.

Eğitimde bilgisayar uygulamalarını öğretm amacı olarak bilgisayarlar(BDE) , Yönetim uygulamaları ve öğretimi destekleyici uygulamalar olarak 3 maddeye ayırabiliriz.

Eğitim araştırmalarında bilgisayar literatür taramasında,araştırma tasarımının yapılmasında,verilere hızlı ve doğru biçimde ulaşmada,bulduğumuz veri ve bulguları grafik ve tablo haline getirmede ve araştırma raporu hazırlanmasında kullanılmaktadır.

Bunun yanında öğretim yönetiminde de rolü büyüktür.Öğrenci kayıtlarının yapılmasında,sınavların düzenlenmesinde,öğretmenler arası görev dağılımında,ders planının hazırlanmasında kullanılır.Rehberlik ve danışma hizmetlerinde ise öğrencinin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulmasında,kişililik ve tutum gibi konularda ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi,meslek seçimi ve yönlendirilmesi gibi amaçlara hizmet eder.

3D Character and SuccessÖlçme ve değerlendirme alanında da bilgisayarların rolü büyüktür.Testlerin hazırlanmasında ve uygulanmasında bilgisayarlar kullanılır.Yine aynı şekilde değerlendirmesi yapılırken bilgisayarlar ve optik tarayıcılar kullanılmaktadır.Sınav sonuçları ile ilgili istatiksel bilgiler bilgisayar yardımıyla kolayca çıkarılır.Soru bankaları oluşturmada ise çokça kullanılmaktadır.

 

 

 

 

Reklamlar